Izjava o zaštiti osobnih podataka

Na temelju članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) EU 2017/679 Europskog parlamenta i

Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka, društvo

Elemento Content d.o.o. (OIB: 82593300917), Ulica Franje Petračića 4, Zagreb donosi

IZJAVU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Elemento Content d.o.o. primjenjuje se od 28. kolovoza 2020.

Korištenjem usluga društva Elemento Content d.o.o. povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova

izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih

upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Voditelj obrade:

Elemento Content d.o.o., Ulica Franje Petračića 4, 10 000 Zagreb

E-mail: info@elemento.hr

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

 1. Vaše temeljne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti odnosa i sadržaju istog.
 2. Ostale osobne podatke koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom zasnivanja i/ili trajanja ugovornog odnosa, kao što su podaci iz dokumenata za prijevod, lekturu, grafički dizajn ili druge usluge koje pruža tvrtka Elemento Content d.o.o.
 3. Podatke o korištenju uslugama društva Elemento Content d.o.o. i njihovim sadržajima, primjerice

           opis kupljenih usluga, vrijeme kupnje, način korištenja itd.

Osobni podaci uzimaju se od ispitanika neposredno usmeno ili pisanim putem.

Svrha obrade

Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora o pružanju usluge. Dobivene osobne podatke prodavatelj odnosno voditelj obrade otkriva osobama sa kojima surađuje u svrhu izvršenja usluge. Obavještavamo Vas da podaci koje ste nam dostavili mogu biti preneseni u treće zemlje izvan Europske unije. U slučaju međunarodnog prijenosa podataka u treće države izvan Europske unije koje nisu obuhvaćene odlukom o primjerenosti Europske komisije (npr. EU-SAD Štit privatnosti), Voditelj obrade primjenjuje odgovarajuće pravne mehanizme kako bi osigurao dovoljnu razinu zaštite podataka u skladu sa zahtjevima europskog zakonodavstva (npr. Standardne klauzule o zaštiti podataka prihvaćene od strane Europske komisije).

Osobne podatke ćemo obrađivati i temeljem vaših privola za obradu osobnih podataka u jednu ili više

posebnih svrha, te temeljem legitimnog interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna

prava i slobode fizičkih osoba koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Prodavatelj odnosno voditelj obrade obrađuje osobne podatke kada je navedeno nužno radi

poštivanja njegovih zakonskih obveza, kada je obrada nužna za zaštitu ključnih interesa fizičke osobe i

kada je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti

prodavatelja.

Prodavatelj odnosno voditelj obrade primjerice može obrađivati dane osobne podatke za potrebe

sklapanja i izvršavanja ugovora, u svrhu izvršavanja zakonske obveze, vođenja vlastitih evidencija i

statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama,

za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa

sa kupcima te unapređenja usluga.

Privolu koju date voditelju obrade možete povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole neće

imati utjecaja na zakonitost obrade temeljem privole prije njezina povlačenja.

Osobne podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je

potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu

voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Osobni podaci se mogu pohraniti na dulje razdoblje pod

određenim propisanim uvjetima kao primjerice u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom

interesu. U slučaju sudskih ili disciplinskih postupaka osobni podaci se mogu pohraniti do završetka

tih postupaka.

Dobivene osobne podatke prodavatelj odnosno voditelj obrade otkriva osobama sa kojima surađuje

u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških

obavijesti.

Uz vašu informiranost i privolu dobivene osobne podatke koristimo u sljedeće svrhe:

(i)         Marketinške svrhe: vaše podatke ćemo možda koristiti da Vam se obratimo, što podliježe pribavljanju Vaše privole kada je to primjenjivo, o novim ponudama ili uslugama i posebnim ponudama za koje mislimo da bi mogle biti vrijedne za vas ili da Vam šaljemo marketinška priopćenja; možda ćemo analizirati vaš profil klijenta i preferencije te pokrenuti multikanalne marketinške kampanje putem automatiziranih alata, kontaktirati Vas putem SMS-a, e-maila ili Vam poslati brošure;

(ii)        Zadovoljstvo  korisnika:  temeljeno  na  ciljanim  marketinškim  alatima  i analizama, možda ćemo vam slati kvalitativne analize za naše proizvode i usluge;

(iii)       Također vas možemo pozvati na sudjelovanje u marketinškim događanjima, igrama ili kvizovima putem naših mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica;

(iv)       Internetske  stranice  i  cookies  (kolačići):  potencijalno  ćemo prikupljati informacije putem kolačića kako bismo ostvarili bolje iskustvo i poboljšali vaše iskustvo pri korištenju internetskog preglednika, naime, za pohranjivanje vaših preferencija i parametara kako bi se uštedjelo vrijeme (kao što su jezične preferencije), omogućivanje prijave, radi borbe protiv prijevare i analize učinka naše internetske stranice i usluga, o čemu se dodatno možete informirati o politici uporabe „cookies“ (kolačića). Ova nam informacija pomaže da poboljšamo svoje internetske stranice i aplikacije i da bolje razumijemo proizvode i usluge sukladno Vašim preferencijama.

Također koristimo kolačiće za internetsku analitiku za mjerenje aktivnosti internetskih stranica i određivanje područja internetskih stranica koja se najviše posjećuju.

Mi ćemo možda instalirati funkcionalne kolačiće kako bismo olakšali vaš posjet našim internetskim stranicama ili aplikacijama, no vi možete izraziti svoje preferencije vezano za kolačiće koji se koriste za ciljanu promidžbu na temelju korisničkog ponašanja putem opcija u postavkama o privatnosti Vašeg internetskog preglednika, što bi trebalo uključivati značajke za sprječavanje pohrane podataka na terminalu ili obrade već pohranjenih podataka na takvom terminalu, osim ako uključite značajku kojom se omogućuje takva pohrana ili obrada.

Za više informacija molimo Vas da pročitate Politiku kolačića  koja je dostupna na internetskim stranicama Elemento Content d.o.o.

Voditelj obrade osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite

osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i

od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge

zlouporabe. Ukoliko nam ne pružite podatke koje vas tražimo u određenim slučajevima nećete moći

koristiti naše usluge, a o čemu ćete biti obaviješteni u svakom konkretnom slučaju.

Prava ispitanika

Voditelj obrade želi biti siguran da su svi ispitanici u potpunosti svjesni i informirani o svojim pravima u odnosu na zaštitu osobnih podataka. Svaki ispitanik ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup;
 • pravo na ispravak;
 • pravo na brisanje;
 • pravo na ograničenje obrade;
 • pravo na prigovor na obradu;
 • pravo na prijenos osobnih podataka.

Ostvarivanje prava ispitanika se u pravilu provodi bez naknade, slanjem zahtjeva na info@elemento.hr. Voditelj obrade je obvezan riješiti zahtjeve ispitanika bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju da Voditelj obrade ne postupi u skladu sa zahtjevom ispitanika, Voditelj obrade će obavijestiti ispitanika o razlozima takvog postupanja, kao i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadležnom nadzornom tijelu, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli ispitanika, ispitanici imaju pravo na povlačenje njihove privole u bilo koje doba.

 1. Pravo na pristup

Ispitanici imaju pravo dobiti potvrdu o tome obrađuju li se njihovi podaci i na koji način te imaju pravo dobiti pristup svojim osobnim podacima. Ispitanici također imaju pravo zahtijevati kopiju njihovih osobnih podataka koji se obrađuju.

 1. Pravo na ispravak

Ispitanici imaju pravo zahtijevati da Voditelj obrade ispravi netočne osobne podatke te dopuni nepotpune osobne podatke, bez odgode.

 1. Pravo na brisanje

U određenim zakonom predviđenim slučajevima (npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svehe za koje su prikupljeni i/ili obrađeni), ispitanici imaju pravo zahtijevati od Voditelja obrade brisanje njihovih osobnih podataka, bez odgode.

 1. Pravo na ograničenje obrade

U određenim zakonom predviđenim slučajevima (npr. tijekom rješavanja zahtjeva za ispravak), ispitanici imaju pravo ishoditi od Voditelja obrade ograničenje obrade njihovih osobnih podataka.

 1. Pravo na prigovor na obradu

Ako se obrada osobnih podataka ispitanika temelji na legitimnom interesu Voditelja obrade ili treće strane, kao i za potrebe izravnog marketinga, ispitanici imaju pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu njihovih osobnih podataka.

 1. Pravo na prenosivost

U određenim zakonom predviđenim slučajevima (npr. obrada osobnih podataka se provodi automatiziranim putem i temelji se na ugovoru sklopljenom između ispitanika i Voditelja obrade), ispitanici imaju pravo zaprimiti njihove osobne podatke koje je Voditelj obrade prikupio ili prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.

Nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade će poduzeti sve potrebne mjere kako bi riješio zahtjeve ispitanika. Međutim, ispitanici u svakom slučaju imaju pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/), koja je kao nadzorno tijelo nadležna za omogućivanje ostvarivanja prava pojedinaca u vezi zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor

na proizvod ili uslugu u roku, vaše osobne podatke čuvamo sve do konačnog dovršetka postupaka u

skladu s važećim propisima.

Privole koje ste nam dali za kontaktiranje i druge svrhe koje smo od vas zatražili, a izvan okvira drugih

osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijede do opoziva, te ih možete opozvati u bilo kojem

trenutku slanjem e-pošte na info@elemento.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost

obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Ukoliko želite znati više o zaštiti osobnih podatka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas

kontaktirati putem e-pošte info@elemento.hr.

Na vaš zahtjev za ostvarivanje prava društvo Elemento Content d.o.o. odgovorit će sukladno rokovima i

ovlaštenjima propisanim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. Navedeno služi zaštiti

vaših prava.

U Zagrebu, 28. kolovoza 2020.